בין לקוחותינו הן בתכנון בתכנון פרויקטים למגורים והן בניהול מערך שינויי דיירים ניתן למצוא: